субота 15 грудня 2018р.
Інтернет-газета Херсонської області
Безплатні оголошення
ПАМ’ЯТКА щодо проходження військової служби рядовим та сержантським (старшинським) складом, пільг та гарантій 13 квітня 2018
І. Щодо призову та комплектування військовослужбовцями строкової військової служби.Призвані військовослужбовці строкової військової служби до участі в АТО не залучаються.Довідково. Підпунктом 8 пункту 7 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності”, уведеного в дію Указом Президента України від 24 вересня 2014 року № 744.З метою накопичення підготовленого військово-навченого ресурсу, призов молодого поповнення для комплектування ЗС України проводиться через навчальні центри для отримання ними дефіцитних військово-облікових спеціальностей.
1.1. Пільги для призовників:
 • Виплачується грошова допомога при призові у розмірі двох мінімальних заробітних плат (у 2018 році це – 3,4 тис. гривень);
Довідково. Передбачено статтею 21 Закону, а порядок виплати визначено постановою КМУ від 12.08.2015 №587 “Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу”).
 • військовослужбовці перебувають на повному державному утриманні, розміщуються в казармах (на кораблях), забезпечуються щоденним триразовим гарячим харчування та військовою формою одягу згідно встановленим норм.
 • виплачується щомісяця 154 – 245 грн. (від в/звання та посади) на додаткові особисті потреби.
 • при звільненні в запас виплачується вихідна грошова допомога у розмірі 8-ми посадових окладів (від 1 232 – до 1 960 грн. залежно від в/звання і посади).
Довідково. Для в/службовців з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування 12 окладів (від 1 848 – до 2 940 грн.)
 • надається відпустка (10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад)
 • час проходження строкової в/служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах;
 • за ними зберігаються (під час дії особливого періоду в державі) робоче місце та середній заробіток особам, за умови офіційного працевлаштування до призову.
 • особи, які були призвані в період навчання у ВНЗ I-IV рівнів акредитації, при звільненні зараховуються для продовження навчання до того ВНЗ, де вони навчалися до призову, незалежно від форми навчання.
 • тільки військовослужбовці строкової військової служби мають право на безоплатний проїзд всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі).
 • члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників,
 • інші соціальні пільги, передбачені для в/службовців або членів сімей в/службовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, у разі отримання в/службовцем строкової військової служби поранення (контузії, травми або каліцтва) у період проходження ним строкової в/служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.
ІІ. Щодо комплектування військовослужбовцями за контрактом.2.1. Критерії вступу на військову службу за контрактом, терміни контрактів?На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу та жінки з відповідною освітою віком від 18 до 60 років (до 60 років тільки на особливий період).громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту;військовослужбовці строкової військової служби;Усі кандидати направляються військовими комісаріатами на військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби за станом здоров’я. Лише військово-лікарська комісія може надати остаточний висновок щодо придатності кандидата за медичними показниками. Крім того кандидат обов’язково перевіряється на відсутність судимості за скоєння тяжких злочинів, наявності базової середньої освіти та відповідність визначеним  показникам з фізичної підготовки.Разом з цим ідейність і патріотизм це також важливі чинники для громадян, які у добровільному порядку виявили бажання захищати незалежність і цілісність України.Терміни контрактів:для осіб рядового складу – 3 роки;для осіб сержантського та старшинського складу – від 3 до 5 років.шість місяців (з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію), для осіб:військовослужбовців строкової в/служби та по мобілізації, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців;військовозобов’язаних, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду.Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на шість місяців або на строки, визначені Законом. У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.2.2. Щодо прийняття на військову службу за контрактом іноземців та осіб без громадянства.У 2016 році законодавством України дозволено укладання контрактів на військову службу з іноземцями.Довідково. На виконання змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, у 2016 році Генеральним штабом Збройних Сил України опрацьовано Указ Президента України від 10.06.2016 № 248/2016 “Про Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства”. Іноземці можуть бути прийняті, у добровільному порядку, на військову службу до Збройних Сил України за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу строком на 3 роки, з урахуванням наступних вимог:пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби, віком від 18 до 40 років (в особливий період, граничний вік збільшується до 60 років для чоловіків, та до 50 років для жінок);на військову службу за контрактом приймаються раніше не судимі іноземці, які перебувають в Україні на законних підставах і відповідають вимогам проходження військової служби.Щодо іноземців, які виявили бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, проводиться перевірка відомостей стосовно законності їх перебування на території України, наявності документів, що засвідчують особу, відомостей про відсутність судимості, достовірності інших відомостей наданих іноземцями.Організація проведення перевірки відомостей покладається на військових комісарів шляхом направлення запитів до Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України та Служби безпеки України, які в межах своїх повноважень здійснюють зазначену перевірку.Підготовка (перепідготовка) іноземців, прийнятих на військову службу за контрактом на посади рядового складу, сержантського і старшинського складу, здійснюється у навчальних частинах (центрах) та військових частинах шляхом навчання на спеціальних курсах підготовки строком до 3-х місяців.Грошове забезпечення іноземців, які проходять військову службу у Збройних Силах України не відрізняється від грошового забезпечення військовослужбовців-громадян України.Для прийняття на військову службу до Збройних Сил України, іноземці повинні:перебувати в Україні на законних підставах;звертатися до військового комісаріату за місцем їх проживання (місцем реєстрації в Державній міграційній службі України);надавати документи, що засвідчують особу, відомості про відсутність судимості, інші достовірні відомості (у разі потреби);добровільно надавати згоду на обробку персональних даних.2.3. Соціальні гарантії для військовослужбовців за контрактом.
 • при укладанні контракту (на будь-який термін) робоче місце та середній заробіток не втрачається (відповідні зміни були внесені до ст. 119 Закону України “Кодекс законів про працю України”у 2015 році) тільки під час дії особливого періоду;
 • з липня 2016 року збільшено грошове забезпечення для бойових командних посад сержантського складу (командир відділення, командири бойових машин, БМП, танків, гармат, мінометів, головних старшин всіх рівнів та інші), на суму до 800 грн. в залежності від вислуги років (відповідно до наказу МО України від 22.07.2016 № 375);
 • 02.2018 підвищено рівень грошового забезпечення для військовослужбовців військової служби за контрактом та введено в дію з 01.03.2018 постанови КМ України від 30.08.2017 №704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”, якою запроваджено одноразову грошову винагороду військовослужбовцям після укладання ними першого контракту (в таких розмірах: рядовим – 8, сержантам (старшинам) – 9 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) (розділ 8 пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704);
 • Законом України (від 08.02.2018 № 2288-VІІІ) “Про внесення змін до ст. 12 Закону України Про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей” передбачено виплату грошової компенсації за піднайом житлових приміщень особам рядового та сержантського складу до 2,5 тис. грн., в залежності від регіону (виплати будуть проводитись після винесення змін до відповідної постанову КМУ);
 • у 2017 році збільшено щомісячну грошову надбавку військовослужбовцям за виконання бойових завдань в АТО на лінії бойового зіткнення (на першій лінії – 10 тис. грн., на другій лінії – 4,2 тис. грн.).
 • впроваджено щомісячну надбавку для особового складу Сил Спеціальних операцій близько 2,5 тис. грн. (наказ Міністерства оборони України 139 від 14.03.17).
 • впроваджено преміювання особового складу чергових підрозділів ракетних військ і артилерії 1,3 тис. грн. щомісяця.
Забезпечення житлом (службовим житлом).Можливість безкоштовно отримати вищу освіту у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) без відриву від служби (за заочною формою навчання) для отримання освіти спорідненої з цивільною.Продовольче та речове забезпечення.Щорічна основна відпустка із збереженням грошового забезпечення.Безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я.Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах МО України.Питання щодо звільнення військовослужбовців за контрактом (які проходили військову службу за безстроковими контрактами, або за контрактами дію яких було продовжено під час особливого періоду в державі), вирішиться найближчим часом з прийняттям законопроекту р.н. 6052 (виноситься на друге читання засідання ВР України).Тимчасово виконуючий обов’язки начальникаГоловного управління персоналу – заступника начальникаГенерального штабу Збройних Сил Українигенерал-майор п/п  М.П.ДУМЕНКО

КОНКУРС ДОРОЖНІХ КАРТ 2017 18 лютого 2017
Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні» оголошує конкурс на розробку Дорожніх карт розвитку малого та середнього підприємництва (МСП). Дорожня карта - документ, який складається з набору взаємопов’язаних та фіскально відповідальних кроків (заходів), які мають чітко визначену вартість реалізації та відповідальних осіб/організацій.Реалізація цих кроків дозволить досягти поставленої мети конкурсу: створення сприятливих умов для ведення бізнесу та заохочення широких верств населення до відкриття власної справи.Теми конкурсу:
 Clipboard01Інформаційна підтримка розвитку МСП та покращення іміджу підприємництва Clipboard02Як зробити податкову (фіскальну) службу другом бізнесу
 Clipboard03Розвиток молодіжного підприємництва Clipboard04Розвиток жіночого підприємництва
 Clipboard05Інтернаціоналізація МСП (вихід МСП на нові ринки закордоном) Clipboard06Відкриття власної справи як шлях соціально-економічної адаптації демобілізованих учасників бойових дій в зоні АТО
 Clipboard07Вдосконалення інструментів конкурентної політики для захисту прав і законних інтересів суб’єктів МСП
 До участі запрошується неприбуткові, зокрема громадські організації (в тому числі громадські об’єднання та спілки) з Вінницької, Київської, Львівської, Тернопільської, Херсонської областей.Конкурс проводить ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» www.ier.com.uaОстанній термін подання грантових заявок: 18:00, 15 березня 2017 р. Всі деталі за посиланням: https://goo.gl/P0XOux

Увага! Починає працювати телефонна лінія консультацій з роздержавлення ЗМІ 18 лютого 2017
Від сьогодні щотижня у середу та п'ятницю, з 10 до 13 години на ваші запитання телефоном відповідатиме юрист Інституту розвитку регіональної преси Людмила Панкратова. Консультації надаватимуться безкоштовно за телефоном 093-102-10-81.Робота лінії – це частина проекту «Комплексна підтримка друкованих ЗМІ різних регіонів України в процесі роздержавлення та налагодження їх самостійної діяльності», який здійснюється за підтримки “Українського медійного проекту” (У-Медіа), що реалізується Інтерньюз в Україні та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Мешканці Авдіївки потребують гуманітарної допомоги 06 лютого 2017
Звертаємось до волонтерів, підприємців і небайдужих мешканців Херсонщини з проханням надати допомогу мешканцям Авдіївки, чиї будинки постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку російських бойовиків.За дорученням Президента України Херсонська облдержадміністрація активізує роботу щодо збору необхідних потреб для надання допомоги мешканцям Авдіївки.У переліку необхідних матеріалів:• Цемент• Шифер• Руберойд• Пиломатеріали (дошки, бруси, МДФ, ДСП, фанера)• Плівка• Сухі суміші• Засоби обробки деревини• Скло• Кабельна продукція• Гідранти 1250, 1750• Полімерний люк• Сталь листова (20мм.• Засувка діаметр 100, 150, 200, 300• Мотопила 30 м3/год, 50 м3/год• Бетономішалка• Бензопила• Драбина-трансформер 6-9 м• Фал рятувальний• Вентилятор для провітрювання каналізаційних колодязів• Буржуйка• Протигаз ПШ-1, ПШ-2• Насосний агрегат Д 320-5б• Зварювальний апарат АДД 40• Зварювальний апарат 220V, діаметр 4, 380V• САК (дизель)• Кабелі та тримачі• Зварювальний пристрій напівавтомат (потужний) 12-20 мм• Відбійний молоток електричний• Відбійний пневмомолоток• Перфоратор – 10 шт. (середні)• Кутова шліфувальна машина (діаметр 230 та діаметр 125)• Трубогин ручний• Абразивні різці для токарного станка• стаціонарний відрізний верстат для різання труб, арматури, куточка• Ключі газові № 1, № 2, № 3, № 4• OSB• Шифер• Дошка (товщина 25 мм)• Руберойд• Брус (100*50, 150*50)• Фанера (4, 6 мм)• Шиферні цвяхи,• Цвяхи 25, 70, 150, 200, 250• Цегла• Скло• Віконний штапикДля надання допомоги звертатись:- до Департаменту  з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДАза адресою: пр.Ушакова, 47, м. Херсон- за номерами телефону: (0552) 42-01-97, 093-99-18-250.Кожна, навіть невеличка допомога, допоможе постраждалим!

Інформація для випускників шкіл 25 січня 2017
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв ЧорнобиляНаціонального університету цивільного захисту Україниоголошує набір на навчання за спеціальностями:«Пожежна безпека», «Цивільна безпека», «Психологія», «Екологія», «Право».Детальна інформація: www.fire.ck.ua.05_новомиколаївка

Приглашаем на бал! 03 грудня 2016
«Зимний благотворительный бал» при поддержке мэра и депутатов городского совета.
Мероприятие будет проходить в ресторанном комплексе «Моцарт» и будет посвящено сбору средств на оборудование комнаты для Солнечных детей.
Приглашаем всех 9 декабря в 20:00 присоединиться к благотворительной акции, приятно и интересно провести вечер.
Юрий Капушенко 0991437195. 0960806347
https://vk.com/event106754425
https://www.facebook.com/events/625402054307881/

dgclmfvqtuo

З Днем Державного Прапора! Із Днем незалежності! 23 серпня 2016
Шановні скадовчани!Прийміть сердечні вітання з нагоди визначних державних свят – Дня Державного Прапора та 25-ї річниці від дня проголошення Незалежності нашої країни!Ми обрали європейський шлях і щодня виборюємо право жити в демократичній та незалежній Україні. Заради цієї мети чимало наших співвітчизників віддали своє життя, виборюючи право на свободу вибору та незалежність. Тож нехай загиблі Герої вічно житимуть у наших серцях, а їх  високий громадянський подвиг спонукатиме нас  до натхненої праці, до суспільної злагоди, до спільної  відповідальності за доручену справу.Нехай над нашою державою запанує мирне небо, кожен крок вперед буде багатим на перемоги, а кожен успіх робить нашу державу, як і кожного українця, міцнішим!Слава Україні!З повагою  

В Управлінні СБУ Херсонської області діє цілодобовий «телефон довіри» 15 серпня 2016
Шановні мешканці міста та області!  У разі виявлення зброї чи вибухових пристроїв, наявності даних про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, а також фактів чи інформації про наміри здійснення сепаратистської та терористичної діяльності, просимо звертатися за такими номерами.Для спільної боротьби з сепаратизмом, тероризмом та корупцією нагадуємо телефони «гарячої лінії» правоохоронних органів України :Управлінні Служби безпеки України в Херсонській області097-131-24-71 – «телефон довіри»0-800-50-14-82 – всеукраїнський Саll-центрГоловне управління Національної поліції в Херсонській області(0552) 45-90-01; 45-90-02; 22-55-02 – телефон чергової частини0-800-50-02-02 –  всеукраїнський Саll-центр

5-річному скадовчанину потрібні гроші для операції на серці 27 травня 2016
Толкачов Максим - вихованець ясел-садка "Червона шапочка". Наразі він разом із батьками перебуває в Київському інституті серця ім. М. Амосова і чекає на операцію. Сім'я у Максима звичайна, операція та реабілітація - дороговартісні. Скадовській родині потрібна фінансова підтримка. Якщо у читачів "Скадовської палітри" виникне бажання надати будь-яку грошову допомогу хлопчикові, прохання принести гроші до дитсадка "Червона шапочка". Поки що не відомі банківські реквізити, куди можна перерахувати гроші. Щойно з'являться - повідомимо. Але будьте певні: кожна гривня буде передана Максимкові.

На літо потрібні покоївка та кухар в Залізний Порт 23 травня 2016
У приватний пансіонат Залізного Порту потрібні покоївка та кухар. Приступати до роботи треба негайно. Термін працевлаштування - до 15 вересня. Зарплата - 3 тис. грн. + харчування та проживання. Телефон: 050 1866460